Işıklar ve Hisar Caddelerine Menfez Yapılması.

İhalenin Konusu:
Işıklar ve Hisar Caddelerine Menfez Yapılması.
İhale Tarih ve Saati:
21 Mayıs 2009 11:00
İhale Kayıt Numarası:
2009/54696
İdarenin Adresi:
Yukarı Pazarcı Mah.Kordon Cad. 7600 - Manavgat ANTALYA
İdarenin Telefon:
0 (242) - 746 39 90
İdarenin Faksı:
0 (242) - 746 75 75
İdarenin E-postası:
Teslim tarihi/Süresi:
Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
İhalenin/İşin Teslim Yeri:
Manavgat
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manavgat Belediyesi Yukarı Pazarcı Mah.Kordon Cad. 7600 Manavgat ANTALYA
İhalenin Niteliği, Türü, Miktarı:
Betonarme menfez yapılması, Muhtelif miktarda betonarme imalat