Torna, tesviye ve demir işleri yaptırılması hizmet alımı

İhalenin Konusu:
Torna, tesviye ve demir işleri yaptırılması hizmet alımı
İhale Tarih ve Saati:
04 Mayıs 2010 14:00
İhale Kayıt Numarası:
2010/45266
İdarenin Adresi:
Yukarı Pazarcı Mah. Kordon Cad. - MANAVGAT ANTALYA
İdarenin Telefon:
0 (242) 742 80 01 - 746 39 90
İdarenin Faksı:
0 (242) 746 75 75
İdarenin E-postası:
Teslim tarihi/Süresi:
60 (altmış) takvim günüdür.
İhalenin/İşin Teslim Yeri:
Manavgat Belediyesi Altyapı Üretim Şantiyesi
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manavgat Belediyesi İhale Salonu
İhalenin Niteliği, Türü, Miktarı:
Torna Tesviye ve Demir İşçiliği - Ayrıntılı Liste İdari Şartname ile Verilecektir.