Y.Pazarcı Mah.Irmak Kenarı 2 Nolu Cafe/Restaurant Kiralanması

İhalenin Konusu:
Y.Pazarcı Mah.Irmak Kenarı 2 Nolu Cafe/Restaurant Kiralanması
İhale Tarih ve Saati:
09 Ocak 2013 10:30
İhale Kayıt Numarası:
İdarenin Adresi:
Yukarı Pazarcı Mah. Kordon Cad. - MANAVGAT ANTALYA
İdarenin Telefon:
0 (242) 746 13 93
İdarenin Faksı:
0 (242) 746 75 75
İdarenin E-postası:
Teslim tarihi/Süresi:
İhalenin Yapılması İtibariyle Yer Teslimi Yapılacaktır.
İhalenin/İşin Teslim Yeri:
Manavgat Belediyesi
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manavgat Belediyesi İhale Odası
İhalenin Niteliği, Türü, Miktarı:
Bir(1) adet Boş Cafe/Restaurant 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Manavgat Belediye Başkanlığınca belirlenecek kişiler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte 3 yıllığına Manavgat Belediyesi Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
İhale Dökümanını İndirmek İçin Tıklayın

Dökümanlar PDF formatındadır, dosyaları görüntüleyebilmek için bilgisayarınız da Adobe Reader yüklü olmalıdır.