Katı Atık Toplama Ve Toplanan Atıkların Ayrıştırma Deposu

İhalenin Konusu:
Katı Atık Toplama Ve Toplanan Atıkların Ayrıştırma Deposuna Nakli
İhale Tarih ve Saati:
16 Mart 2010 10:00
İhale Kayıt Numarası:
2010/13716
İdarenin Adresi:
Yukarı Pazarcı Mah. Kordon Cad. - MANAVGAT ANTALYA
İdarenin Telefon:
0 (242) 742 80 01 - 746 39 90
İdarenin Faksı:
0 (242) 746 75 75
İdarenin E-postası:
Teslim tarihi/Süresi:
275 (İkiYüzYetmişBeş) takvim günüdür
İhalenin/İşin Teslim Yeri:
Manavgat
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manavgat Belediyesi İhale Odası
İhalenin Niteliği, Türü, Miktarı:
Kent içi katı atık toplama ve toplanan atıkların naklinin yapılması. 9 ay süre ile 250 personel ve muhtelif miktarlarda makine, araç, tesis ve sarf malzeme ile kent içi katı atık toplama ve naklinin yapılması.