Atatürk Caddesi 1003 Sokakta Andezit Kaplama Yapılması

İhalenin Konusu:
Atatürk Caddesi 1003 Sokakta Andezit Kaplama Yapılması
İhale Tarih ve Saati:
23 Haziran 2011 10:30
İhale Kayıt Numarası:
2011/88314
İdarenin Adresi:
Yukarı Pazarcı Mah. Kordon Cad. - MANAVGAT ANTALYA
İdarenin Telefon:
0 (242) 742 80 01 - 746 39 90
İdarenin Faksı:
0 (242) 746 75 75
İdarenin E-postası:
Teslim tarihi/Süresi:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
İhalenin/İşin Teslim Yeri:
Manavgat
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manavgat Belediyesi İhale Odası
İhalenin Niteliği, Türü, Miktarı:
Atatürk Caddesi 1003 sokakta 593 m2 Andezit Kaplama Yapılması.