DEĞERLİ HEMŞERİLERİMİZ

DEĞERLİ HEMŞERİLERİMİZ

Manavgat Belediyemiz, çevreye ve doğal yaşama saygı duyan, sürdürebilir ve korunmuş bir çevre yönetim anlayışını benimsemiş ve bu değerlerin gelecek kuşaklara olduğu gibi aktarılmasına yönelik çalışmaları, yıllardır büyük bir hassasiyetle hayata geçiren bir belediyedir.

Belediyemiz Boğaz Sahilimizde de, nesli tükenmekte olan caretta kaplumbağaları ve endemik kum zambaklarının korunmasına yönelik çalışmaları her zaman gerçekleştirmiştir. Belediyemizin ilgili birimleri, carettaların yumurtlama ve geçiş alanlarının korunmasına yönelik 16 noktada şeritler ve tabelalarla güvenlik tedbirleriyle birlikte, motorlu araçların vereceği zararı önlemek amacıyla sahilde hendekler kazarak gerekli önlemlerini almıştır. Ayrıca sahil boyunca aydınlatma sistemlerimiz de carettalara zarar vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Endemik bir bitki türü olan ve koparılması para cezasıyla yasaklanan kum zambakları için ise özel alan oluşturularak bilinçli ya da bilinçsiz koparılmalarının önüne geçmiştir. Manavgat Belediyemiz, DEKAFOK oluşumuna da gerekli katkıları sağlayarak bu bilincin oluşumuna gerekli desteği de vermiştir.

Ancak gelinen süreçte söz konusu çevreci yapının DEVLETİN HÜKÜM Ve TASARRUFUNDA OLAN, KAMUNUN KULLANIMINA YÖNELİK ALANI, HER GEÇEN GÜN GENİŞLETİP, ÇİTLE ÇEVİRMEK SURETİYLE KENDİLERİNE YASAL OLMAYAN BİR ALAN YARATTIĞI görülmüştür. ÇEVRECİ DERNEĞİN YAPTIĞI İŞGALLE İLGİLİ OLARAK MANAVGAT BELEDİYE’MİZE ŞİKAYETLER YAPILMIŞTIR.

Manavgat Kaymakamlığının 24.04.2023 tarihli ve 6278850 sayılı olur yazısına istinaden, Milli Emlak, Milli Emlak VHKİ ve Manavgat Belediye’mizden oluşturulan komisyonca DEKAFOK’un Boğaz Sahili’nde bulunan mahalline gidilmiştir. Yapılan incelemede, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 24.09.2021 tarihli yapılan tespitte, kullanılan alanın 48.5 m2 ve 13 m2 yol olarak kullanılması gerektiği; Komisyonca 25.04.2023 tarihli yapılan incelemede alanın kullanımının genişletilmiş olduğu, daha fazla alanın hakimiyet alanı yapıldığı görülmüştür. Buna istinaden DEKAFOK yetkilisine, 48.5 m2 alan ve 13 m2 yol haricinde endemik bitkiler v.s dışında diğer tüm materyallerin kaldırılması hususu bildirilmiştir. Komisyon incelemesi, tutanak tanzim edilerek, müştereken imzalanmıştır, ilgiliye sözlü olarak ifade edilmiştir. 25.04.2023 tarihinden itibaren ilgili yapı, HİÇBİR ŞEKİLDE UYARILARI DİKKATE ALMAYARAK, KENDİSİNE TANINAN RESMİ SÜREYİ VE ALANI, YASAL OLMAYAN BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM ETMİŞTİR.Halkın yararlanacağı Boğaz Sahilimiz, KAMUYA AİT BİR ALANDIR. KİMSE BU ALANI KEYFİ kullanılamaz, İŞGALCİ OLAMAZ. MANAVGAT BELEDİYEMİZ BİR KAMU KURUMUDUR. YASALAR VE YÖNETMELİKLERLE GÖREV YAPAR. YASAL OLMAYAN BİR ŞEKİLDE, KENDİSİNE TANINAN HAKKI SUİSTİMAL EDEN İŞGALCİ DERNEĞİN, ÇEVRECİ ZIRHINA BÜRÜNEREK BELEDİYEMİZİ SUÇLAMASI, SON DERECE YERSİZ, YAKIŞIKSIZ VE FARKLI AMAÇLARA YÖNELİKTİR.

Kaldı ki, Manavgat Belediyemiz, ilgili derneğin TAHSİS ALANI’na asla dokunmamıştır. Belediyemizce, tahsis alanı dışında işgal edilen alan, temizlenerek kamunun kullanımına açılmıştır. Hal böyleyken DEKAFOK’un, popülist çevrecilik yaklaşımıyla Manavgat Belediyesi, “Çevre oluşumunu engelliyor, yıkım yapıyor” gibi söylemlerle yurt içi ve yurt dışında propaganda yapması asla kabul edilemez. Manavgat Belediyesi, Boğaz Sahilimizi, yaptığı yeni düzenlemeyle eski kullanışsız, kötü görünümünden kurtarmış, halkımıza yakışır hale getirmiştir. Manavgat Belediyesi, her kim olursa olsun, sahilde izinsiz yapılaşmaya asla izin vermeyecektir.

Kamuoyuna Saygılarımızla

Şükrü SÖZEN

Manavgat Belediye Başkanı