T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.03.2017 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Emek Mahallesi 1872 ada 1 parselin Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Sosyal-Kültürel Tesis Alanı’ndan Sağlık Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

2- Yukarı Pazarcı Mahallesi 2030 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

3- Bahçelievler Mahallesi 1036 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

4- Çayyazı Mahallesi 1985 ada 1, 2, 5, 6, 7 no.lu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

5- Sarılar Mahallesi 1353 no.lu parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

6- Seydiler Mahallesi 835 ve 837 no.lu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri