T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Manavgat Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.08.2017 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerince İlçemizde Belediyemiz ve mülga Belde Belediyelerince daha önce belirlenmiş mevcut içkili yer bölgesine ilave alanlar tespit edilmesi ve mevcut alanlarda düzenleme yapılması konusunun görüşülmesi.

2- Side Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği tarafından belediyemize şartsız ve karşılıksız olarak hibe edilen 4 adet aracın hibe kabulü konusunun görüşülmesi.

3- Sanayi Mahallesi 1148 ada 10 parsel ve çevresine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

4- Yalçıdibi Mahallesi 372 ve 375 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

5- Yalçıdibi Mahallesi 372 ve 375 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

6- Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ve 2029 adalarda yer alan yapılara ilişkin tescil kararının kalkmasına yönelik 22.01.2015 tarih ve 3395 sayılı kurul kararına istinaden hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

7- Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ve 2029 adalarda yer alan yapılara ilişkin tescil kararının kalkmasına yönelik 22.01.2015 tarih ve 3395 sayılı Kurul Kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8- Sarılar Mahallesi 295 numaralı parselin tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesine göre İçişleri Bakanlığı'nca Kamu Yararı verilmesi hususunun görüşülmesi.

9- Gündoğdu Mahallesi 290 ada 1, 2 ve 3 parseller 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

10- Antalya Manavgat-Çavuşköy Mah. sınırları içerisinde İlave+Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

11- Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 13.07.2017 tarih ve 100763 sayılı yazısında 6183 sayılı A.A.T.U.H.K'un 90. ve müteakip maddeleri gereği yapılacak olan gayrimenkul rayiç değer tespiti ve satışı işlerinde "Gayrimenkul Satış Komisyonu Üyesi" olarak Belediye meclis üyelerinden bir kişinin görevlendirilmesi istenmektedir. Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün talebinin değerlendirilerek komisyon üyeliğine bir asil bir yedek olmak üzere Belediye Meclis üyerimizden iki kişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

12- İlçemiz Sarılar, Kızılot ve Taşağıl Mahallelerinde kurulmakta olan Semt Pazarlarının Pazaryerleri düzenlenmesi projesi kapsamında geçici süreyle; Sarılar Mahallesi Semt Pazarının 1008 Sokak No:26 adresine, Kızılot Mahallesi Semt Pazarının Sahil Küme Evleri adresine ve Taşağıl Mahallesi Semt Pazarının Serik Caddesi Kocabey Caddesi kesişimi adresine taşınması konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri