T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- 1 adet Memur Kadrosunun İdari Personel Sınıfından düşürülerek 1. derece Ekonomist kadrosu olarak Teknik Personel Sınıfına eklenmesi konusunun görüşülmesi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek olan 1 adet Ekonomist’e aylık ödenecek ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

3- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve karara bağlanan 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi.

4- Belediyemizce 07 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen 6. Yağlı Pehlivan Güreşleri için bağışta bulunan güreş ağası ve güreş severlerin bağışlarının kabulü konusunun görüşülmesi.

5- Bahçelievler Mahallesi 1036 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

6- Sanayi Mahallesi 1148 ada 10 parsel ve çevresine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

7- Yalçıdibi Mahallesi 372 ve 375 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8- Yalçıdibi Mahallesi 372 ve 375 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

9- Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ve 2029 adalarda yer alan yapılara ilişkin tescil kararının kalkmasına yönelik 22.01.2015 tarih ve 3395 sayılı kurul kararına istinaden hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

10- Yukarı Pazarcı Mahallesi 81 ve 2029 adalarda yer alan yapılara ilişkin tescil kararının kalkmasına yönelik 22.01.2015 tarih ve 3395 sayılı kurul kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

11- Belediyemize ait Pazartesi Pazarındaki ve Cumhuriyet Meydanındaki kapalı otoparkların işletilmesi, ücret tarifelerinin görüşülmesi.

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri