T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05.01.2021 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.

2- Belediye Meclisinin 2021 yılı için hangi ayın izinli olup, olmayacağının belirlenmesi.

3- Belediye Meclisinin 2021 yılında yapacağı aylık toplantı gününün belirlenmesi.

4- Belediye Meclis ve İhtisas Komisyon Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi konusunun görüşülmesi.

6- Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çeltikçi, Aşağıışıklar, Demirciler, Ulukapı ve Karaöz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

7- “İbadet Alanı” olarak planlı Hisar Mahallesi 65 ada 1 parselin yapılaşma koşullarında düzenleme yapılması amaçlı 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8- Belediyemizde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2021 yılında çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellere aylık ödenecek ücretlerin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

9- Belediyemizde Zabıta Memuru olarak çalışan personellere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi gereğince, 2021 yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda açıklanan miktarda, Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti verilmesi konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

e-imar

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri