T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 2. Birleşimi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 14.10.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2021 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi.

2- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2021 Mali yılı Bütçesinin görüşülmesi.

3- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2021 Mali yılında uygulanacak olan Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.

4- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen Ticari amaçlı işletilen Otel, Motel, Tatil Köyü, Apart Oteller ve diğer işletmelerden tahsil edilecek olan 2021 Yılı Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti tarifesinin görüşülmesi.

5- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2021 Yılı Performans Programının görüşülmesi

e-belediye,

e-imar

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri