T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 04.02.2019 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Amatör Sporu desteklemek amacı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen limitler doğrultusunda üst sınırdan nakdi yardım yapılması konusunun görüşülmesi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin "n" fıkrasına istinaden; Yayla Mahallesi 2609 Sokağın Neşet Ertaş Sokak olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.

3- Evrenseki Mahallesi, Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırı dışında kalan alanda hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı konusunun görüşülmesi.

4- Evrenseki Mahallesi, Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırı dışında kalan alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

5- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak olan "Taşağıl Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı"nın görüşülmesi.

6- "Taşağıl Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı"nın görüşülmesi.

7- Antalya İli Manavgat İlçesi (Çakış Mahallesi) 380 kv Varsak-Oymapınar Enerji İletim Hattı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

e-imar

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri