T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 03.04.2018 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Encümen Üyeleri seçilmesi.

2- Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi.

3- İmar Komisyonuna üye seçilmesi.

4- 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

5- 2017 Yılı Denetim Raporunun görüşülmesi.

6- Side (Selimiye) Mahallesi 896 ve 898 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan Belediye hisselerinin ve Evrenseki Mahallesi 222 ada 5 parsel numaralı Belediye taşınmazının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

7- Ilıca Mahallesi 122 ada 2, 3, 4, 9, 10, 11 parseller, Ilıca Mahallesi 135 ada 9 ve 10 parseller, Ilıca Mahallesi 390 ada 1 parsel, Yukarı Mahalle 841 ada 1 parsel numaralı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

8- Doğançam Mahallesi 89 ve 339 parseller, Hacıobası Mahallesi 132 ada 20, 129 ada 7 ve 29 parseller, Odaönü Mahallesi 488 parsel, Yeniköy Mahallesi 147 ada 33 parsel, Hocalar Mahallesi 184 ada 2 parsel, Karaöz Mahallesi 172 parsel numaralı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

9- Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 36 no.lu Orman Kadastro Başmüfettişliğince 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 Sayılı Kanunla Değişik Orman Kadastrosu ve 2/B uygulaması çalışmalarında görev yapmak üzere Çolaklı Mahallesinde 1 asil ve 1 yedek olmak üzere toplam 2 adet bilirkişi seçilmesi konusunun görüşülmesi.

10- Kızılot Mahallesi 193 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

11- Manavgat (Antalya) 1. Etap Merkez Bölgesi İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları Revizyonu konusunun görüşülmesi.

12- Antalya İli Manavgat İlçesi Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarı ve Çevresini kapsayan alanda Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

13- Sarılar, Kızılot ve Taşağıl Mahallelerinde kurulmakta olan Semt Pazarlarının Pazar Yerleri düzenlemesi projesi kapsamında 02.08.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile geçici süreyle taşınan yerlerinden Kapalı Semt Pazarlarının tamamlanması ile eski yerlerine taşınması konusunun görüşülmesi.

14- 02.03.2016 tarih ve 54 sayılı meclis kararı ile alınan Manavgat Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi Yönetmeliğinin revize edilerek Öğrenci Misafirhanesi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

15- Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin görüşülmesi.

16- Kreş Müdürü kadrosu ihdası konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri