T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 03.12.2019 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Festivaller ve Kültürel Etkinlikler için yazımız ekindeki şirketler tarafından Belediyemize şartlı hibeler yapılmıştır. Bu hibelerin kabulü için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (g) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülmesi için havalesi.

2- Fen işleri Müdürlüğüne ait 2020 yılı ek Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve görüşülmesi.

3- Antalya İli, Manavgat İlçesi, Yukarı Hisar Mahallesi 2 Ada 74 No.lu Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

4- Antalya İli, Manavgat İlçesi, Demirciler Mahallesi 145 Ada 3 No.lu Parsel Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

5- 3402 Sayılı kadastro kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Odaönü, Karakaya, Perakende, Ilıca, Taşkesiği, Denizyaka, Çakış, Şişeler, Evrenleryavşi, Tepeköy, Gençler, Evrenseki, Çayyazı, Gündoğdu ve Yavrudoğan Mahallelerinin her birinden 6 adet olmak üzere toplam 90 adet bilirkişi seçilmesi konusunun görüşülmesi.

6- Aşağı Hisar Mahallesi 4588-4606-4605-4607-4603 Sokaklarda yapılacak olan “Kentsel Çevre Düzenlemesi” projesi kapsamında söz konusu sokaklardaki esnafların yapılan tip detay projeye uyması ve görselliğin bozulmaması adına işletmelerinin önüne emtia konulmaması konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

e-imar

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri