T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediye Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 17.04.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda Olağanüstü toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- 2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

2- 2018 Yılı Denetim Raporunun görüşülmesi.

3- Belediyemizde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinin (g) bendi gereğince, Belediye Başkanına Toplu Sözleşme yapma yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi.

5- Belediyemizde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kurulması ve 1 derece Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

6- 5 Mayıs 2019 tarihinde 8. Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerinin düzenlenmesi ve harcamaların Belediye Bütçesinden yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi, Güreş Tertip Komitesi oluşturulması, Güreşlerin yapımı için gerekli olan iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.

7- Taşağıl Mahallesi 284 ada 1 parselin kuzey batısında bulunan park alanından 4.00 m x 8.00 m ebatlarında toplam 32,00 m2 alanın trafo yapılmak üzere (Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda trafo yapılmadan önce gerekli izinler TEDAŞ tarafından alınacaktır.) TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz tahsisi (Trafo alanının koordinatları TR1: 609872.87-4085070.04, TR2: 609876.38-4085068.11, TR3: 609872.53-4085061.10, TR4: 609869.02-4085063.02 olup Koordinat sitemi ITRF 30-3'dür) konusunun görüşülmesi.

8- Side (Kemer) Mahallesi 529 ada 1 parselin doğusunda bulunan park alanından 4.00 m x 13.00 m ebatlarında toplam 52,00 m2 alanın trafo yapılmak üzere (Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda trafo yapılmadan önce gerekli izinler TEDAŞ tarafından alınacaktır.) TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz tahsisi (Trafo alanının koordinatları TR1: 626206.95-4073773.95, TR2: 626210.70-4073775.35, TR3: 626215.24-4073763.17, TR4: 626211.49-4073761.77 olup Koordinat sitemi ITRF 30-3'dür) konusunun görüşülmesi.

9- Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

10- Tehir İcra Kararı almak üzere Belediye Başkanlığına yönelik icra işlemlerinde nakit teminat yatırılması yerine Bankalardan Teminat Mektubu alınarak İcra Dairelerine verilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

e-imar

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri