T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 04.06.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Manavgat Kent Meydanı düzenlemesi kapsamında işyeri tabela ve levhalarının ve gölgeliklerin tip detay projeye uygun hale getirilmesi, bina dış cephe boyasının yenilenmesi için, 3 Temmuz 2017 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 5. madde 15.'inci bendinde belirtilen hususa dayanarak ekte yer alan projelerin görüşülmesi.

2- Manavgat 1. Etap (Merkez Bölgesi) Koruma Alanları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

3- Manavgat 1. Etap (Merkez Bölgesi) Koruma Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

4- Antalya, Taşağıl Mahallesi Sınırları İçerisinde İlave+Revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'na askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

5- Sanayi Mahallesi Çeltikçi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'na askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

6- Manavgat (Antalya) 1. Etap (Merkez Bölgesi) İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları Revizyonu'na askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

7- Antalya, Manavgat, Hacıobası Mahallesi 290, 303, 304 Nolu bölmelerde 380 Kv Trafo Alanı Ayrılmasına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8- Karacalar Mahallesi 1232, 551, 1375 no.lu parseller İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

9- "Side Turizm Alanı" kapsamında, D-400 Karayolunun güneyinde Side-Ilıca-Hatıplar Mahalleleri arasında kalan yaklaşık 250 hektar alanda imar planı çalışması yapılmasına yönelik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne görüş sorulması ve ilgili Bakanlıktan kamu yararı alınması konusunun görüşülmesi.

10- 607,76 m2 yüz ölçümlü Hisar Mahallesi 2622 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan 396,10 m2'lik Belediye hissesi ve 600,00 m2 yüz ölçümlü Hisar Mahallesi 2622 ada 10 parsel numaralı taşınmazda bulunan 171,39 m2'lik Belediye hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

11- 4706 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında Maliye Hazinesi'nden Belediyemize tapu devri yapılan 325,85 m2 yüz ölçümlü Kızılağaç Mahallesi 1467 parsel numaralı taşınmaz ve 336,50 m2 yüz ölçümlü Kızılağaç Mahallesi 1468 parsel numaralı taşınmazın satışına ve satış işlemi için Belediye Encümen’e yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

12- Yağlı Pehlivan Güreşlerinde yapılan hibelerin görüşülmesi.

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri