T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.07.2019 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Belediyemiz tarafından 8.'si düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri için şirketler tarafından Belediyemize yapılan şartlı hibelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendine istinaden kabulünün görüşülmesi.

2- Festivaller ve Kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere şirketler tarafından Belediyemize yapılan şartlı hibelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendine istinaden kabulünün görüşülmesi.

3- Ilıca Mahallesinde bulunan Rafet Ünal Parkının isim değişikliği konusunun görüşülmesi.

4- Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çavuşköy Mahallesi 169 Ada 12 No.lu Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

5- Antalya İli –Manavgat İlçesi-Gündoğdu Mahallesi 148 Ada 9 Parsel İçin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

6- İspanya'nın Valensiya Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüşülmesi.

7- Manavgat Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarihli ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmelik Taslağı 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen ve gelen görüş yazısı doğrultusunda Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişilik yapılarak yeniden düzenlenen Engelsiz Yaşam Merkezi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

8- Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 24.05.2019 tarih ve 25253 sayılı dilekçesi ile Yukarı Mahalle 1334 ada 6 parselin güneyinde bulunan imar planında trafo alanı olarak ayrılan yere trafo yapılması için talepte bulunulmuştur. Bu doğrultuda Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin talep ettiği trafo alanının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz tahsisi konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

e-imar

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri