T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 03.05.2017 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının Bütçe Komisyonuna havalesinin görüşülmesi.

2- Antalya, Manavgat-Çavuşköy Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan İlave + Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusunun görüşülmesi.

3- Antalya, Manavgat-Çavuşköy Mahallesi sınırları içerisinde İlave + Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

4- Aşağı Hisar Mahallesi, Perşembe Pazarı ve çevresini kapsayan alanda Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

5- Aşağı Hisar Mahallesi, Perşembe Pazarı ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

6- Yukarı Hisar Mahallesi 2 ada 27 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

7- Antalya İli, Manavgat İlçesi, Hacıobası Mahallesi 111 ada 2 parsel Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

8- Milli Egemenlik Mahallesi 1 ada 132 ve 133 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

9- Bahçelievler Mahallesi 1036 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

10- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Side Turizm Alanı” kapsamında kalan “Orman” vasıflı Sorkun 1276 parselin 254.742,88 m2’lik kısmı üzerinde “Eğlence Merkezi” gerçekleştirilmek üzere 27.06.2016 tarih ve 121403 sayılı yazı tarihinden itibaren 20 yıl süre ile Belediyemiz adına kesin tahsisi yapılan alanda 12.06.2013 tarih ve 14326 sayılı Turizm Yatırım Belgesi’ne konu ünitelerin kesin tahsis yazısında belirtilen şartlarda yapım karşılığı kiralanması konusunun görüşülmesi.

11- Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odasının 25.04.2017 tarih ve 2017/57 sayılı yazısına istinaden Manavgat Belediyesi sınırları dahilindeki Side Mahallesi Yalı Mevkii Fatih Camii doğusunda Cumartesi günleri kurulmakta olan Cumartesi Pazaryeri ile Side Mahallesi Kemer Mevkii 1515 Sokak No:3 adresinde Salı günleri kurulmakta olan Kapalı Semt Pazar Yerinin geçici süreli protokol karşılığı Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odasına devrinin yapılması konusunun görüşülmesi.

12- 16-18 Haziran 2017 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Başkenti Moskova’da yapılacak olan yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katılacağı Türkiye’nin önemli turistik, kültürel ve ticari değerlerinin yer alacağı Türkiye Festivaline katılımın sağlanması, katılım bedeli olan 20.000,00 TL’nin ve diğer harcamaların belediye bütçesinden yapılması konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri