T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 03.03.2020 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğine (ANTAB) üye olunması, üye olunduğu taktirde 3 asil, 2 yedek üye seçilmesi.

2- Belediyemiz kayıtlarında alacak kaydı olarak gözüken 19 adet mükellefin sehven yapılan borç tahakkuklarının terkin (iptal) edilmesi konusunun görüşülmesi.

3- 12 Nisan 2020 tarihinde 9. Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerinin düzenlenmesi ve harcamaların Belediye Bütçesinden yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi, Güreş Tertip Komitesi oluşturulması, Güreşlerin yapımı için gerekli olan iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

4- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunca, 25.12.2019 Tarihli ve 2019/12-706 Sayılı Genel Kurul Kararı'nda alınan Eski Side Otogarı ile Antik Side arasında yapılacak olan Ring servis ücretinin başlama tarihinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

5- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak olan "Salkımevler Mahallesi 186 Ada 10 Parsel ve 182 Ada 3 ve 4 Parseller ile 2043 Ada ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği" konusunun görüşülmesi.

6- "Salkımevler Mahallesi 186 Ada 10 Parsel ve 182 Ada 3 ve 4 Parseller ile 2043 Ada ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" konusunun görüşülmesi.

7- Antalya İli –Manavgat İlçesi-Uzunkale Mahallesi 216 Ada 1 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8- Antalya İli Manavgat İlçesi Hocalar Mahallesi 263 Ada 12 Numaralı Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

9- Manavgat (Antalya) Sarılar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları'nda Değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

10- Manavgat (Antalya) 1.Etap (Merkez Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları'nda Değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

11- Manavgat sınırları içerisinde atık su alt yapısı bulunmayan bölgelere vidanjör hizmeti vermek amacıyla vidanjör ücret tarifesinin görüşülmesi.

e-belediye,

e-imar

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri