T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.02.2018 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince Kadastro Müdürlüğünce yapılacak olan uygulama çalışmalarında uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Hacıali Mahallesinde daha önce seçilen 6 adet bilirkişiden 4 tanesinin istifa ettiği bilgisi alınmış olup, istifa edenlerin yerine 4 adet yeni bilirkişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

2- Side (Selimiye) Mahallesi 894 parsel, Ilıca Mahallesi 697 ada 1, 3, 7, 8 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan Belediye hisselerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

3- Ilıca Mahallesi 698 ada 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 parsel numaralı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

4- Manavgat 1. Etap (Merkez Bölgesi) 48 Ada 43, 2267 Ada 1, 2268 Ada 1 Parseller ve Çevresi Rekreasyon Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

5- Manavgat 1. Etap (Merkez Bölgesi) 48 Ada 43, 2267 Ada 1, 2268 Ada 1 Parseller ve Çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan Rekreasyon Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

6- Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca ilan edilen Korunma Alanlarının Manavgat 1.Etap (Merkez Bölgesi) İlave+Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

7- Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca ilan edilen Korunma Alanlarının Manavgat 1.Etap (Merkez Bölgesi) İlave+Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na işlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8- Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak olan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı konusunun görüşülmesi.

9- Taşağıl Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri