T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 04.12.2018 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Manavgat Kent Merkezinde yapılan Meydan - Cephe iyileştirme gibi çalışmalar kapsamında Yukarı Hisar Mahallesi 7019 Sokak'ta Nilüfer desenli renkli gölgelik uygulaması yapılmış olup, 7019 Sokak’a Nilüfer Sokak isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.

2- 2.174,42 m2 yüz ölçümlü Taşağıl Mahallesi 670 ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan 174,42 m2 Belediye hissesi, 2.481,05 m2 yüz ölçümlü Taşağıl Mahallesi 290 ada 9 parsel numaralı taşınmazda bulunan 321,49 m2 Belediye hissesi, 1.979,67 m2 yüz ölçümlü Side (Selimiye) Mahallesi 741 ada 16 parsel numaralı taşınmazda bulunan 827,67 m2 Belediye hissesi ve 651,00 m2 yüz ölçümlü Hisar Mahallesi 1819 ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan 66,00 m2 Belediye hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

3- Ilıca Mahallesi 239 ve 240 no.lu adaların güneyinde bulunan park alanından 6.00 m x 8.00 m ebatlarında toplam 48,00 m2 alanın trafo yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına bedelsiz tahsisi (Trafo alanının koordinatları TR1: 622801.35-4077375.62, TR2: 622809.29-4077376.60, TR3: 622810.02-4077370.64, TR4: 622802.08-4077369.66 olup Koordinat sitemi ED 50 30-3'dür) konusunun görüşülmesi.

4- Festivaller ve Kültürel etkinlikler için yazımız ekindeki şirketler tarafından Belediyemize yapılan şartlı hibelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) Bendine istinaden kabulünün görüşülmesi.

5- Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğine ek madde olarak Temel Çalışma Kuralları yemek saati ve öğretmenlerin yemek saatlerine katılması maddesinin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

6- Çayyazı Mahallesi 1098 ve 1099 No.lu Adalarda onaylı imar planında ada ayrım çizgilerinde sehven yapılan teknik hatanın düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi

7- Antalya İli Manavgat İlçesi Bahçelievler Mahallesi 758 Ada 282 No.lu Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

8- Karacalar Mahallesi 1232, 551, 1375 No.lu Parseller 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı'na, askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

9- Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun 10.10.2018 tarih ve 2018-10-03 sayılı kararı uyarınca; tarım dışı amaçla kullanımı uygun görülen Sarılar Mahallesi sınırları içerisindeki toplam 62,32 hektarlık alan için 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Kamu Yararı verilmesi hususunun görüşülmesi.

10- Kalemler Mahallesi 109 ada 1, 3 No.lu Parseller ve Park Alanına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

11- Antalya İli, Manavgat İlçesi Çavuşköy Mahallesi 748 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri