T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediye Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 23.07.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de Meclis Toplantı Salonunda Olağanüstü toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- Çamiçi Halk Plajı Şezlong Kiralama ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2- Manavgat Kent Müzesi açılış kapanış saatlerinin, kapalı olduğu günlerin, giriş ücretlerinin, kafeterya ve satış ünitesi tarifelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

3- Girit Kahvesi tarifelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4- Manavgat Kart bedeli ve uygulanacağı Birimlerdeki Tarifelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

5- Belediyemizce yapılacak Festival, Kültür Sanat Etkinlikleri, panel v.b. etkinliklerde kullanılmak üzere şartlı bağışların kabul edilmesi konusunun görüşülmesi.

6- Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 15.06.2017 tarih ve 925 sayılı Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 2017/862 E. Sayılı dosyasında açtığımız davadan feragat etmemiz gerekmekte olup, konu hakkında karar alınması.

7- Side (Selimiye) Mahallesi 903 parsel numaralı taşınmazda bulunan 8.38 m2 Belediye hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre satışı ve satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

8- 02.06.2015 tarih ve 84 sayılı Meclis Kararı ile Hatipler Mahallesi 223 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki binanın 3 (üç) yıllığına Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisine karar verilmiş olup tahsis ile ilgili 09.07.2015 tarihli Protokol imzalanmıştır. Protokolün süresi 09.07.2018 tarihinde sona ermiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce söz konusu tahsis süresinin uzatılması talep edilmiştir. Bahse konu taşınmazın tahsisi için karar alınması.

9- Kızılot Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları Revizyonu konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri