T.C.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Manavgat Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi; aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; 02.04.2021 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M :

1- 2 Adet Meclis Başkanı (1. Başkan Vekili, 2. Başkan Vekili) Vekili seçilmesi.

2-Meclis Katipleri Seçilmesi.

3- Encümen Üyesi Seçilmesi.

4- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye seçilmesi.

5- İmar Komisyonuna üye seçilmesi.

6- 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

7- 2020 Yılı Denetim Raporunun görüşülmesi

8- Belediye Meclisimizce daha önce ihdası yapılan 4 Derecelik Sağlık İşleri Müdürlüğü kadrosunun 1 Derecelik kadroya yükseltilmesi konusunun görüşülmesi.

9- Belediyemize tahsisli Sorkun Mahallesi 1276 parselin tahsisinin dondurulabilmesi için tarafımızdan yapılan talep üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istenen taahhüdün verilmesi konusunun görüşülmesi.

10- Antalya-Manavgat Doğançam Mahallesi 117 ada 97 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

11- Antalya-Manavgat İlçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 154 ada 17 no.lu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.

12- Sarılar Mahallesi 293 ada 1 parselin "Lise Alanı" olarak belirlen alanın ada ayrım çizgisi ile "Lise Alanı" ve "Anaokulu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesine sunulacak olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

13- Sarılar Mahallesi 293 ada 1 parselin "Lise Alanı" olarak belirlen alanın ada ayrım çizgisi ile "Lise Alanı" ve "Anaokulu Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

14- Antalya İli Manavgat İlçesi Çeltikçi, Ulukapı, Sanayi, Karaöz ve Demirciler Mahalleleri 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun görüşilmesi.

15- Manavgat - Sülek (Antalya) (380 kV [Varsak-Oymapınar] Brş. N-Manavgat 380 Enerji İletim Hattı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

16- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2021 tarih ve 379880 sayılı yazısına istinaden karayolları kamulaştırma sınırının "Antalya İli, Manavgat İlçesi Taşağıl Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon İmar Planı"na işlenmesi amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

17- Örnek Mahallesi ile Aşağı Hisar Mahallesi arasında Manavgat Irmağı üzerine Çelik Konstürksiyon Araç Köprüsü Yapılması işinde kullanılmak üzere Özel veya Resmi Bankalardan yada İller Bankası A.Ş’den 30.000.000,00 (Otuzmilyon) TL’ye kadar kredi kullanılması ve kredi işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

e-belediye,

e-imar

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri