TC.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Sınav Kurulu)

İ L A N


696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” a ilişkin Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde, Güvenlik Soruşturmaları (Arşiv Araştırması) henüz tamamlanmamış olmakla birlikte, diğer şartları taşıdıkları için başvuruları kabul edilerek 05.03.2018-22.03.2018 tarihleri arasında uygulamalı sınava tabi tutulan ve bu sınavda başarılı ya da başarısız olan adaylara ait isim listeleri ekte yayımlanmıştır.


-Tebliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince; İdaremizin internet sayfasında ilan edilen sınav sonuçları tebliğ yerine geçecek olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-İdarece yapılan Uygulamalı Sınavda başarısız olan adaylar, en geç 26.03.2018 tarihine kadar Antalya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne itiraz edebilirler.


-Sınavda başarılı olan ve Güvenlik Soruşturmaları (Arşiv araştırmaları) olumlu olan adaylar, Tebliğin 41inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Sulh Sözleşmesini 31.03.2018 tarihine kadar idaremize ibraz etmeleri halinde, 01 Nisan 2018 tarihinde, Belediyemiz Melas İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketinde, “İşçi Statüsüne” geçirilecektir.

Önemli Uyarı :

Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince, başvuru sırasında İdaremize verilen ve İdaremizce Valilik Makamına gönderilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda, (Arşiv araştırma sonuçları henüz İdaremize ulaşmamıştır.) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartlara haiz olmadıkları anlaşılanlar sınavı kazansalar dahi, İşçi Statüsüne geçirilmeyecektir.

1-İşçi Statüsüne Geçiş Sınavında, Başarılı olan Taşeron İşçilere ait İsim Listesi

2-İşçi Statüsüne Geçiş Sınavında, Başarısız olan Taşeron İşçilere ait İsim Listesi

e-belediye,

iletişim

sanal-tur

rehber

video-galeri

nöbetçi-eczaneler

meclis kararları

ihaleler

manavgat-revize21_03

smsduyuru

gündem

köy evleri